Föremål

 

Rians kulturhistoriska samlingar är omfattande och ger sammantaget en rik bild av livet i Falkenberg, med fokus på tiden från 1800-talet och framåt. Ett särskilt insamlingsprojekt i början av 1990-talet kompletterade samlingarna med föremål och berättelser från den tidiga efterkrigstiden. Nu växer behovet av att dokumentera tiden från 1960-talet och framåt. För närvarande arbetar Rian kulturhistoria med att ta fram en ny samlingsstrategi och gör också en översyn av magasinslokalerna. Museet planerar att återuppta ett aktivt insamlande av modernt kulturhistoriskt material.

Sedan ett par år tillbaka arbetar Rian med att inventera och digitalisera den äldre kulturhistoriska samlingen. Delar av samlingen visas sommartid i Falkenbergs hembygdsmuseum, men många föremål är också magasinerade.

Foton

 

Rians stora fotosamling, som omfattar ca 5 000 fotografier, har börjat publiceras på den skandinaviska webbplattformen Digitalt Museum. Här finns fotografier från vardagsliv och högtider i Falkenberg från 1800-talets slut och framåt, liksom bilder som berättar om stadens bebyggelsehistoria och ekonomiska utveckling.