Inom det kulturhistoriska området arbetar Rian med att bevara och tillgängliggöra lokalt kulturarv, med fokus på livet i staden. Rians samlingar av föremål och fotografier visas sommartid i Falkenbergs hembygdsmuseum och tillgängliggörs även genom Digitalt Museum och i sociala media. Rian bedriver också verksamhet i två unika gårdsmiljöer i Falkenbergs äldre stadskärna, Hindströmsgården och Sjöbergsgården.

Sedan 2018 drivs en stor del av det kulturhistoriska arbetet på Rian inom ramen för programmet Stadens nycklar, som både är en pedagogisk verksamhet för skolorna, en interaktiv webbplats och en samling kulturhistoriska skyltar i gatumiljö. Rian erbjuder också stadsvandringar med olika teman.