Falkenbergs kommun har en stor konstsamling som utgörs av både monumentala verk i det offentliga rummet och konst i mindre format som är placerad i skolor, vårdinstitutioner, kontor och andra verksamheter. Rian arbetar med att vårda, tillgängliggöra och utöka konstsamlingen men genomför ibland också tillfälliga projekt tillsammans med andra. Bland de senaste årens samarbetsparter finns konstnärsorganisationer, fastighetsägare och Statens konstråd.

Konstsamlingen spänner över en rad discipliner men domineras av grafik och måleri. I samlingen finns både lokala namn och internationellt kända konstnärer. Idag arbetar Rian med att öka andelen kvinnliga konstnärer liksom andelen verk inom genrer som hittills haft svag representation i samlingen, till exempel fotografi.

Aktuellt

Se vad som är aktuellt hos oss

Folder offentlig konst i Falkenberg
Offentlig konst i Falkenberg
Lekkontoret
Lekkontoret
Fontäner i Falkenberg
Fontäner i Falkenberg