Namnsättning i Falkenbergs kommun

 

Att platser omkring oss har ett officiellt namn är viktigt för att vi ska hitta rätt och kan vara livsavgörande när blåljusfordon snabbt måste komma till rätt adress. Namn på gator, torg, parker eller andra offentliga platser ger oss också historiska fingervisningar som berättar om det gemensamma kulturarvet.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar om namnsättning av kommunens allmänna vägnät, torg, kvarter samt allmänna platser och byggnader. Namnsättningsärenden bereds av handläggare på kulturavdelningen vid kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.