Konst inomhus

Konst inomhus

 

Så här går konstplaceringen till
Processen börjar med att en intresseanmälan skickas till ansvarig konstassistent. Vi kommer sedan och tittar på lokalerna och för en dialog med er om vilken konst som kan passa in i miljön och verksamheten. I nästa steg tittar vi som arbetar med konsten på vilka verk ur konstsamlingen som är tillgängliga, för att sedan ta fram en kollektion av verk i skiftande tekniker och från olika tidsepoker. Ingen konstkollektion är den andra lik.

Efter det bestämmer vi ett datum för placering då vi kommer och visar kollektionen samt hänger upp de konstverk som valts ut. Vi placerar konsten i första hand där den kan ses av så många som möjligt, till exempel i korridorer, samlingssalar, väntrum, personalrum och entréer.

Det kostar inget att låna konst från kommunens konstsamling. Däremot förväntas varje arbetsplats att ta ansvar för konsten och kontakta ansvarig konstassistent om något verk flyttas, skadas, försvinner eller behöver bytas ut. I samband med ny- eller omplacering av konst behöver det därför utses en kontaktperson på arbetsplatsen. Kontaktpersonen är också den person som konstassistenten tar kontakt med när inventering ska göras.

Från och med januari 2023 ska även kontaktpersonen, som företrädare för sin arbetsplats, underteckna ett låneavtal i samband med att konsten placeras ut. 

Hur vi prioriterar
Det är en stor efterfrågan på att få konst till arbetsplatserna vilket gör att väntetiden är mellan 6-12 månader. Vi arbetar också utifrån en prioriteringsordning där verksamheter som förskolor, skolor och äldreboenden prioriteras först.

Anmäl intresse för konstplacering
Skicka en intresseanmälan till konstassistent Sofi Liljedahl på sofi.liljedahl@falkenberg.se

Konst utomhus

Konst utomhus

 

Falkenberg har en fin samling av svensk och internationell utomhuskonst. Stadens första konstverk kom på plats 1938. Flera verk installerades i samband med de stora utställningarna Sculptura 97 och Sculptura 02, som genomfördes 1997 och 2002.

De senaste åren har Falkenbergs kommun förstärkt resurserna till underhåll av den offentliga konsten och flera fontänskulpturer har genomgått en grundlig renovering.

Sedan ett par år pågår också en förnyelse av Badhusparken i centrala Falkenberg, med målet att förstärka parkens karaktär av en plats för lek och möten. Bland annat har verk av Annika Bryngelsson, Jonas Liveröd, Tilda Lovell, Lisa Burenius och Jennie Blomkvist installerats.

 

Besökare kan på egen hand utforska den offentliga konsten i Falkenberg med vår konstfolder som guide. Här presenteras ett urval av de verk som finns i centrum.

Foldern finns att hämta hos oss på Rian, på turistbyrån i Argus eller att ladda ner här.