Offentlig konst i Falkenberg

Falkenberg är rikt på konst i offentliga miljöer. I den nedladdningsbara foldern presenteras ett urval av den konst som finns i centrum. Foldern finns även att hämta på Rian samt Falkenbergs turistinformation.

Flera av verken kom på plats i samband med den stora internationella utställningen Sculptura 1997. Några av de senare årens verk har tillkommit i samarbete mellan Fabo (Falkenbergs bostad AB) och Rian konst. Om inget annat anges tillhör konstverken Falkenbergs kommun.

Nedladdingsbara filer

Offentlig konst i Falkenberg