19 Oktober
KL 12:00
 - 16:00
Spara och bevara-dag

Har du foton eller föremål som du skulle vilja skänka till Rian? Välkommen att visa upp dina föremål. Vi kommer att titta på om det finns lokalanknytning, om det finns berättelser knutna till föremålen och bedöma om de passar i museets samlingar.

Observera att vi inte värderar några föremål.

Spara och bevara-dag