16 Juli
KL 18:00
 - 19:30
Stadsvandring: Från stadsbildning till modern tid

Hur har Falkenberg utvecklats genom tiderna? Borgen och de två byarna från medeltiden växte så småningom ihop till en enda stad. Här finns spår av flera tidsepoker. Tillsammans rör vi oss genom miljöerna och tittar närmare på detaljer och skeenden som påverkat levnadsvillkor och stadens utveckling.

Start: Borgruinen vid Tullbron 
Kostnad: 60 kr. Under 19 år gratis.

Begränsat antal platser. Föranmäl dig via e-post till museibokning@falkenberg.se och ange namn och telefonnummer samt aktivitetens datum och tid.

Stadsvandring