12 November
KL 12:00
 - 16:00
Arkivens dag: Foton för alla

Rian arbetar ständigt med att göra museets samlingar tillgängliga för alla. På Arkivens dag i år visar vi hur Rian hanterar digitalisering och tillgängliggörandet av foton och föremål. Som en del av vårt kulturhistoriska arbete arrangerar vi även en Sägenvandring vilken återkopplar till årets tema Myter och mysterier.

Under de senaste åren har arbetet med att digitalisera lokalhistoriska fotografier och filmer intensifierats. Som en del av det nationella arrangemanget Arkivens dag berättar museiassistent Patrik Hallberg om vad som händer med det fotografiska material som tas om hand av Rian och hur du kan nå det via Digitalt Museum. Föreläsningen ges i museets ateljé två gånger, 13.00 och 15.00.

Falkenbergs hembygdsförening finns också på plats i Rian ateljé och visar ett urval av föremål, som är exempel på mysterier i hembygdsmuseets samlingar. Kom med förslag om hur föremålen en gång kan ha använts, och hjälp oss identifiera Falkenbergare i gamla fotoalbum.

Det är fri entré till arrangemangen i Rians ateljé på Arkivens dag. Samma dag arrangerar Rian även en sägenvandring.

Arkivens dag anordnas i hela Sverige.

Arkivens dag
Före och efter Rians fotoredigering