21 Maj - 28 Augusti
KL 12:00
 - 16:00
Unplugged – Visioner för en vardag med begränsad el

De produkter vi använder i vardagen blir i allt större utsträckning elektriska och uppkopplade och vi blir därmed mer beroende av en tillförlitlig el- och internetförsörjning. 

Omställning till mer förnybara källor och påverkan från klimatförändringar ökar samtidigt sannolikheten för tillfällig effektbrist och störningar på energi- och IT-system. Utställningen Unplugged i Projektrummet kretsar kring hur vardagen ska kunna fungera med en begränsad tillgång på el. Unplugged är en del av forskningsprojektet Design för en energiresilient vardag som drivs av bl.a. RISE och Chalmers.