3 Februari - 28 April
KL 12:00
 - 16:00
Sopor är bra 2.0

Utställningen Sopor är bra visades i en första version på Rian 2019. Då liksom nu presenterades olika föremål tillverkade av spill och återvunnet material. Sedan dess har den frossande människans sopberg fortsatt att öka och frågan om jordens resurser har blivit allt mer angelägen. Orsaken till det ökade sopberget är framförallt en överkonsumtion som utförs av en liten del av världsbefolkningen men som i slutändan påverkar hela planeten. Idag, fem år efter den första Sopor är bra, känns det av många anledningar aktuellt att återigen lyfta upp temat avfall och design.

I utställningen visas tio exempel på nationell och internationell formgivning som försöker ta tillvara på det material som redan finns i omlopp. Allt fler formgivare söker efter nya mer hållbara sätt att arbeta på och samtidigt få utlopp för sin kärlek till hantverket och materialet. Att göra nya saker av återvunna material är en lösning men det är inte hela lösningen. Somliga av formgivarna har också ansett sig nödgade att bli aktivister i sin strävan efter en mer social och ekologisk hållbarhet.

Utställningens titel Sopor är bra är hämtad från det sopmanifest som konstnärerna Monika Gora och Gunilla Bandolin skrev 1995 i ett samarbete med Riksutställningar. Manifestet formulerar människans dubbelbottnade förhållande till sina sopor och avslutas med meningen ”Använd sopor för att förstå ditt liv”. Det kan tolkas som en uppmaning att inte sticka huvudet i sanden utan se, förstå och agera.

 

Från sopor till smycken / Vraga som hobby

3 februari – 24 mars / 25 mars – 28 april 2024

I samband med utställningen Sopor är bra 2.0 visas också två mindre monterutställningar på Rian och Ullareds bibliotek som båda har fokus på miljöfrågor. I Från sopor till smycken visas arbeten av smyckekonstnären Anna-Karin Haag och formgivaren Kajsa Willner, båda med anknytning till Halland. De valdes ut av en jury efter en utlysning från Kultur i Halland – Slöjd hösten 2023. Uppdraget handlade om att skapa smycken av kasserat trämaterial och är ett exempel på hur Kultur i Halland – Slöjd arbetar för att främja ekologiskt hållbar utveckling. 

Efter den 24 mars byter Från sopor till smycken plats med Vraga som hobby som fram till dess visats på Ullareds bibliotek. Vraga som hobby innehåller ett urval av hallänningen Lars Wikanders samling av strandfynd med ursprung från hela världen, upphittade vid kusten i Glommen. Båda utställningarna visas till och med 28 april.

Sopor är bra 2.0
I projektet Lifestyle Embrace har möbelformgivaren Finn Ahlgren byggt möbler av bland annat material från utkastade kök. Foto: Finn Ahlgren
Our Rags Magazine
Our Rags Magazine av formgivaren Elisa van Joolen och fotografen Aimée Zito Lema är en gestaltning på hur ett modemagasin kan se ut i en framtid utan naturresurser, där omvandling och återbruk är enda vägen.
Peterson Stoop
Colour Pop Patchwork, skor tillverkade av återbrukat läder av Peterson Stoop, 2023. Foto: Peterson Stoop