17 September - 20 November
KL 12:00
 - 16:00
Projektrummet: Konstfack c/o Rian

I projektrummet visas två av årets examensarbeten från Konstfack, inriktning Smycke och corpus.

I masterstudenten Matilda Frids arbete Salty Corpus står tiden i centrum; tiden det tar för ett material att växa och lösas upp, tiden det tar för en saltsten att gröpas ur av en tunga. Projektet kretsar kring frågor om människans relation till andra levande kroppar, naturen och objekt.
Matilda Frid har i ett tidigt skede i processen involverat en grupp hästar. Deras avtryck på saltstenar har hon sedan arbetat vidare med i en mängd material, mer eller mindre beständiga. Materialets föränderliga och förgängliga egenskaper ser hon som en metafor för liv och död. Hon ifrågasätter vårt invanda sätt att hantera objekt och även vår roll som människor i relation till andra arter.

Mitt liv som korv i en högpolerad fasad är titeln på Jont Sonja Nilsson Rundgrens kandidatarbete. Genom observationer ur sin vardag försöker hon förstå vår samtid och belysa sambanden mellan samhällsstrukturer, beteenden och estetik.

Resultatet gestaltas i en installation bestående av video och silversmide och är en skildring av hybridformen korv-människa i repetitiva vardagssituationer Korvmänniskan blir en metafor för att leva i en samtid där vi lyckats göra ekonomi av det mesta, där vi alla är produkter med polerade ytor och identiteter.

Salty Corpus, Matilda Frid
Salty Corpus, Matilda Frid
Mitt liv som korv i en högpolerad fasad, Jont Sonja Nilsson Rundgren
Mitt liv som korv i en högpolerad fasad, Jont Sonja Nilsson Rundgren